Category Archives: คอมพิวเตอร์

โปรแกรมหวย RichManTool ทุกๆ เวอร์ชั่น

โปรแกรมหวย RichManTool ทุกๆ เวอร์ชั่น

 

พัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อให้มีแรงจูงในในการพัฒนาโปรแกรมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมิได้เพื่อการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันแต่อย่างใด และท่านทราบดีแล้วว่าทางเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแด่ท่านในทุกกรณี รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดกับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 

โปรแกรมหวย RichManTool เป็น Shareware สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังชั่น ไม่มีวันหมดอาย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน โปรแกรมหวย RichManTool ตัวเต็ม อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักพัฒนา โปรแกรมหวย RichManTool

 

โปรแกรมหวย RichManTool ทุกๆ เวอร์ชั่น พัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ในการจัดการฐานข้อมูล และ การคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาโปรแกรมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมิได้เพื่อการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันแต่อย่างใด ซึ่งท่านทราบดีแล้วว่าทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับท่านในทุกกรณี รวมไปถึงการกระทำผิดทางกฎหมายทางด้านต่างๆ

 

โปรแกรมหวย RichManTool นี้ เป็น Shareware หรือโปรแกรมหวยตัวอย่างเพื่อทดลองใช้งานดูการทำงานของโปรแกรมหวย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานรูปแบบอื่น หรือโปรแกรมงานทางด้านอื่นๆ สามารถติดต่อเราเพื่อจ้างออกแบบพัฒนาเป็นงานจ้างได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักพัฒนาโปรแกรม

 

RichManTool ทางเราตั้งใจให้บริการสมาชิกอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ ก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากมาย ค่าลงทะเบียนที่สมาชิกชำระมาก็คือค่าใช้จ่ายเหล่านั้น หากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากค่าลงทะเบียนของสมาชิก ในอนาคตอันใกล้เราคงจะหยุดพัฒนาและหยุดให้บริการสมาชิกที่ใช้งาน Richmantool